Üsküdar Kanal Görüntüleme

   Atık su hatlarındaki türlü türlü arıza, çürüme, aksama gibi olayların yerini ve nedenini tespit edebilmek

için mikro kameralar ile Kanal Görüntüleme işlemi uygulanır. Hattın içerinde görülen problemler

düzgün bir şekilde rapor tutulur. Servis raporu adı altında sizlere verilir.

  

#Üsküdar  #KanalGörüntüleme  #ÜsküdarKanalGörüntüleme

 

#ÜsküdarPimaşAçma

#ÜsküdarYağTutucuTemizliği

#ÜsküdarTıkanıklıkAçma

#ÜsküdarPetekTemizliği

#ÜsküdarKokuTespiti

#ÜsküdarKanalAçma

#ÜsküdarSuKaçağıTespiti

#ÜsküdarSuSızıntıTespiti

#ÜsküdarSuTesisatçısı

#ÜsküdarYerAltıSuKaçağıTespiti

Bölgelerdeki Örnek Çalışmalarımız